Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2024: “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”

Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2024: “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”

Với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ tư và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hà Nội vào ngày 10/11 tới. Năm nay cũng là năm đầu tiên tổ ...