Diễn đàn “Phát triển thị trường khí Việt Nam” với Chủ đề: “Phát triển Điện khí LNG – Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”: Nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc để phát triển mạnh mẽ

Diễn đàn “Phát triển thị trường khí Việt Nam” với Chủ đề: “Phát triển Điện khí LNG – Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”: Nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc để phát triển mạnh mẽ

Vào 8 giờ 30 phút hôm nay, 22-11 tại Hà Nội, Báo Sài Gòn Giải Phóng chủ trì, phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức “Diễn đàn Phát triển thị trường khí Việt Nam” với chủ đề: “Phát triển điện khí LNG - Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”. Chương trình hân hạnh có sự đồng ...
Diễn đàn “Phát triển thị trường khí Việt Nam” với Chủ đề: “Phát triển Điện khí LNG – Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”: Những cơ hội và thách thức của LNG

Diễn đàn “Phát triển thị trường khí Việt Nam” với Chủ đề: “Phát triển Điện khí LNG – Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”: Những cơ hội và thách thức của LNG

Sáng ngày 22/11/2023, Diễn đàn “Phát triển thị trường khí Việt Nam” với Chủ đề: “Phát triển Điện khí LNG – Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm báo an ninh năng lượng” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 35 Hùng Vương, quận ...