Nga rục rịch rút khỏi WTO và WHO?

Nga rục rịch rút khỏi WTO và WHO?

Hạ viện Nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – Theo Phó chủ tịch Hạ viện Pyotr Tolstoy.