IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 đạt 5,9%

IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 đạt 5,9%

“Phục hồi trong đại dịch” – báo cáo mới nhất cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nêu ra 3 vấn đề cần quan tâm đặc biệt: sức khỏe cộng đồng, đứt gãy cung ứng và áp lực về giá.