Khởi sắc bộ mặt nông thôn mới ở Đắk Nông

Khởi sắc bộ mặt nông thôn mới ở Đắk Nông

Với xuất phát điểm thấp, thế nhưng, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay, trở thành những miền quê đáng sống.