Đồng Tháp: Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 70%

Đồng Tháp: Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 70%

Nhằm nỗ lực kích cầu tín dụng, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh; đặc biệt hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh ...
Nông dân ở Gia Lai lo khoai lang rớt giá, cần doanh nghiệp thu mua

Nông dân ở Gia Lai lo khoai lang rớt giá, cần doanh nghiệp thu mua

Hiện nay giá khoai lang giảm, thương lái thu mua cầm chừng và có chiều hướng thu mua giảm số lượng, khó khăn trong việc tìm đầu ra cho khoai lang. Trong khi đó diện tích khoai lang còn lại đang đến kỳ thu hoạch rất lớn với trên 1.600ha. Nông dân ở Gia Lai lo lắng như ngồi trên lửa.