Chủ động phòng bệnh cho vật nuôi

Chủ động phòng bệnh cho vật nuôi

Thời tiết đang chuyển mùa, đây là thời điểm nhạy cảm dễ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Vì vậy, người chăn nuôi cần tăng cường chăm sóc gia súc, gia cầm để tăng khả năng chống chịu trước tác động bất lợi từ thời tiết.