Tạo điều kiện để NLĐ trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Tạo điều kiện để NLĐ trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Làm thế nào để huy động được người lao động trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Diễn đàn “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”, ...
Hoàn thiện quy định pháp lý về chi trả tiền gửi được bảo hiểm

Hoàn thiện quy định pháp lý về chi trả tiền gửi được bảo hiểm

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề, trong đó, có đại biểu đặt vấn đề xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) để thực hiện tốt vai trò trong quá trình tái cơ cấu các TCTD; nhất là trong việc chi trả cho người ...
Chính sách mang tính đột phá cho ngành Y tế Thủ đô

Chính sách mang tính đột phá cho ngành Y tế Thủ đô

Thể chế hoá các quan điểm của Nghị quyết 15-NQ/TW, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định một số chính sách đặc thù nhằm nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống y tế Thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại, hướng tới chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cân nhắc nâng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng mỗi năm một tháng lương để bổ sung quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.