Chuỗi nhà thuốc An Khang: Chiến lược "hưởng sái" lưu lượng khách từ Bách Hoá Xanh thúc đẩy doanh thu tăng, nửa đầu năm vẫn đang lỗ hơn 13 tỷ đồng

Chuỗi nhà thuốc An Khang: Chiến lược "hưởng sái" lưu lượng khách từ Bách Hoá Xanh thúc đẩy doanh thu tăng, nửa đầu năm vẫn đang lỗ hơn 13 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 4/2021, chuỗi nhà thuốc An Khang có 86 địa điểm đang hoạt động, trong đó 71 điểm bán được sắp xếp đi cùng với mô hình Bách Hoá Xanh diện tích lớn. Kết quả, doanh thu chuỗi An Khang lũy kế 4 tháng xấp xỉ gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.