EVNGENCO1 triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo

EVNGENCO1 triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo

Việc đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2024 các năm tiếp theo, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô là nhiệm vụ chính trị quan trọng của EVN nói chung và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nói riêng. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh ...
Doanh nghiệp tăng tuyển dụng vì có đơn hàng

Doanh nghiệp tăng tuyển dụng vì có đơn hàng

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại TPHCM đang có nhiều dấu hiệu tích cực với việc một số doanh nghiệp tiếp nhận được các đơn hàng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2024 ngay từ cuối năm 2023 và tăng cường tuyển dụng lao động.