Vải sớm Thanh Hà mất mùa, được giá

Vải sớm Thanh Hà mất mùa, được giá

Thời điểm này, huyện Thanh Hà bắt đầu thu hoạch vải sớm. Vải sớm của huyện tập trung chính tại xã Thanh Quang và khu Hà Đông. Vải sớm là các giống chính u trứng trắng, u trứng gai và u hồng.