Lợi ích từ liên kết chuỗi thực phẩm an toàn

Lợi ích từ liên kết chuỗi thực phẩm an toàn

Những chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn được Sở NN&PTNT Hà Nội phát triển không chỉ góp phần mang lại lợi ích cho nhiều bên tham gia, mà còn giúp cơ quan chức năng quản lý tốt hơn vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay.