Sức mạnh gây choáng ngợp của Blackpink

Sức mạnh gây choáng ngợp của Blackpink

40 buổi biểu diễn thuộc chuyến lưu diễn Born Pink “cháy vé” cho đến hiện tại, Blackpink giúp công ty chủ quản tăng gần 500% lợi nhuận. Các thành viên cũng ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang.