Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

Xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền ...