Petrolimex (PLX): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 91% xuống còn 79 tỷ đồng, tham gia đầu tư chứng khoán và đang tạm lỗ

Petrolimex (PLX): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 91% xuống còn 79 tỷ đồng, tham gia đầu tư chứng khoán và đang tạm lỗ

Tính đến thời điểm 30/9/2021, Petrolimex (PLX) tích luỹ một lượng lớn tiền mặt và tiền gửi với khoảng 16.223 tỷ đồng. Ngoài ra, PLX cũng trích khoảng 9,3 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, hiện danh mục đầu tư của PLX đang lỗ và Công ty phải trích lập dự phòng gần 2 tỷ đồng.