A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục Tây Ban Nha: Khuyến khích tư duy phản biện

Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố những thay đổi lớn đối với hệ thống giáo dục trung học của đất nước. Mục tiêu tổng thể của sự thay đổi này là khuyến khích tư duy phản biện thay vì học vẹt như cũ.

Những thay đổi tổng thể

Hội đồng Bộ trưởng của Tây Ban Nha đã thông qua quy định chi tiết những thay đổi đối với Giáo dục Trung học bắt buộc (Educacion Secundaria Obligatoria – ESO) cho học sinh từ 12 - 16 tuổi. Những thay đổi này sẽ được thực hiện trong năm học 2022 - 2023 đối với năm thứ nhất và thứ 3 của ESO và năm học 2023 - 2024 đối với thứ 2 và thứ 4 của bậc học này.

Một trong những thay đổi chính đối với chương trình giảng dạy là Chính phủ Tây Ban Nha muốn thúc đẩy lý luận và tư duy phản biện của học sinh thay vì học vẹt, vốn thường phổ biến trong các lớp học ở đây. Học sinh sẽ học cách áp dụng kiến thức của mình vào các tình huống thực tế thay vì chỉ học về các chủ đề và ghi chép lại. Họ cũng nhằm tránh để học sinh phải học lại các môn và thi trượt.

Các nội dung liên quan đến khả năng đọc hiểu, diễn đạt bằng lời nói và viết, năng lực kỹ thuật số, tư duy phản biện, các giá trị cảm xúc, hòa bình và sáng tạo sẽ được dạy trong suốt chương trình học mới. Các khái niệm giáo dục mới cũng sẽ được đưa ra như giáo dục về sức khỏe, giáo dục giới tính, bình đẳng giới và tôn trọng lẫn nhau cũng như hợp tác với bạn bè. Sự chú ý đặc biệt sẽ dành cho ngôn ngữ, viết và toán học. Bên cạnh đó các môn học đều được bổ sung thêm thời gian.

Những thay đổi mới cũng sẽ được áp dụng với cách xếp loại và đánh giá học sinh, điều mà chính phủ hy vọng sẽ dẫn đến ít thất bại hơn.

Học sinh trung học Tây Ban Nha sẽ có những môn học mới.

Đánh giá các môn học ở trường

Hệ thống chấm điểm mới sẽ thiết lập các mục tiêu và năng lực mà học sinh cần vượt qua. Học sinh sẽ chỉ được phép học lại 1 môn mỗi lần và trong suốt thời gian học ESO, mỗi em chỉ được học lại tối đa 2 lần.

Theo luật giáo dục mới (LOMLOE), các trường sẽ áp dụng các phương pháp phát hiện sớm, thích ứng và giám sát học sinh để tránh cho các em phải thi lại.

Trong mỗi trường hợp, việc học sinh thi đậu hay rớt sẽ phụ thuộc vào giáo viên. Giáo viên sử dụng các mức đánh giá: Chưa đạt, Đạt, Tốt, Đáng chú ý hoặc Xuất sắc. Trường hợp các môn tích hợp nhiều chủ đề khác nhau thì được chấm chung một điểm.

Dựa trên việc học sinh đạt được mục tiêu và kỹ năng, các nhà quản lý giáo dục sẽ đưa ra quyết định về việc học sinh có lên lớp hay không. Học sinh đạt được những năng lực đề ra sẽ nhận được danh hiệu Tốt nghiệp ESO.

Trong một lớp học ở Tây Ban Nha.

Môn học mới

Các môn học trong 3 năm đầu tiên của ESO sẽ là Sinh học và Địa chất, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật Thị giác và Nghe nhìn, Vật lý và Hóa học, Địa lý và Lịch sử, Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha, Ngoại ngữ, Toán học, Âm nhạc, Công nghệ và Số hóa.

2 môn học mới về Công nghệ và Nghiên cứu Kỹ thuật số phải được thực hiện trong 3 năm đầu tiên của ESO. Trong năm thứ 4, sẽ có một môn học khác về kỹ thuật số và đây là môn học không bắt buộc. Theo luật LOMLOE mới của Tây Ban Nha, các môn học này nhằm “phát triển các kỹ năng nhất định có tính chất nhận thức và thủ tục”.

Môn Kinh tế và Doanh nghiệp sẽ được học sinh tùy chọn trong năm thứ 4. Mục đích của môn học này là “thúc đẩy tinh thần kinh doanh”, “giúp học sinh hiểu doanh nhân phải đi theo con đường của mình trong bối cảnh toàn cầu”. Cuối cùng, học sinh “chuyển kiến thức của mình vào các tình huống thực tế bằng cách phát triển một dự án kinh doanh”.

Các môn học về tôn giáo cũng được tùy chọn và các khu vực của Tây Ban Nha cũng sẽ có lựa chọn kết hợp ngôn ngữ ký hiệu Tây Ban Nha vào năm thứ 4 của ESO.

Một số môn học bị loại khỏi chương trình giảng dạy, trong đó có Triết học và môn Lịch sử vốn được giảng dạy theo trình tự thời gian. Lần đầu tiên, các sự kiện lịch sử chính sẽ không được giảng dạy. Thay vào đó, các sự kiện sẽ được nhóm lại thành các khối chuyên đề. Một số sự kiện không được đề cập trong chương trình giảng dạy mới như chinh phục nước Mỹ, Cách mạng Pháp…

Trong năm thứ 4 của ESO, một khóa học hướng dẫn mới khác cũng sẽ được giới hiệu, giúp học sinh chuẩn bị cho học sinh học lên cao hơn hoặc đi làm.

Quan điểm về giới rõ ràng

Theo luật LOMLOE, giáo dục sẽ có “quan điểm về giới” rõ ràng. Các khóa học về giá trị đạo đức và công dân cũng sẽ được giới thiệu và thay thế môn Giáo dục công dân.

Các môn học về ngôn ngữ và văn học sẽ xem xét vấn đề như quyền bình đẳng, công nhận sự đa dạng ngôn ngữ của Tây Ban Nha và thế giới, chống lại các định kiến khuôn mẫu về ngôn ngữ...

Ngoài ra, bản sắc cá nhân và văn hóa, đạo đức và môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong các môn học mới.

Thời gian dạy các môn học mới cũng sẽ được thay đổi. Số giờ nhiều nhất sẽ được dành cho môn Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha với 325 giờ trong 3 năm đầu tiên và 115 giờ trong năm thứ 4 của ESO.

Đứng thứ 2 là môn Công nghệ và Số hóa mới sẽ được dạy trong 3 năm đầu với 140 giờ, nhiều hơn môn Sinh học và Địa chất với 105 giờ.

Các môn học khác cũng có thời gian 105 giờ là Tôn giáo, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Nghệ thuật Hình ảnh và Nghe nhìn, Vật lý và Hóa học. Trong khi đó Giáo dục về các Giá trị Đạo đức và Công dân sẽ có 65 giờ.

Trong năm thứ 4 của ESO, tất cả các môn học sẽ được dạy trong 65 giờ, ngoại trừ môn Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha. Môn Ngoại ngữ và Toán được bố trí dạy trong 100 đến 115 giờ. Giáo dục Thể chất và Tôn giáo sẽ chỉ được dạy trong 35 giờ trong suốt năm học này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thương hiệu Việt
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ