Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
KCN Hiệp Phước (HPI): Báo cáo tự lập năm 2020 báo lãi 215 tỷ đồng
Trước đó hậu kiểm toán 2018 và 2019 KCN Hiệp Phước (HPI) đều chuyển từ có lãi sang lỗ lớn.