Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ấn Độ tặng 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế lỏng hỗ trợ Việt Nam chống Covid-19
300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế lỏng do Chính phủ Ấn Độ trao tặng sẽ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ công tác điều trị các bệnh nhân ...