A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Sáng 22/12, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp. Tích cực đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tập trung cao độ triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua cho các tập thể Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 14/14 nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao (đạt 100% kế hoạch). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành 1 Nghị quyết, 1 Chương trình, 1 Đề tài, 10 Đề án, 20 Quy chế, quy định và 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với đó, Ban đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 29 tập thể, cá nhân; phối hợp tham mưu thành lập 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và Chương trình số 10 của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung tham mưu, triển khai Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong năm 2022, toàn Thành phố thành lập 99 tổ chức đảng (đạt 145,6%), kết nạp 894 đảng viên mới trong các doanh nghiệp (đạt 197,4%); thành lập 884 tổ chức đoàn thể, với 59.364 đoàn viên, hội viên. Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập được Đảng bộ khối doanh nghiệp. Trong thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn Thành phố đã củng cố được 28/39 tổ chức cơ sở đảng (đạt 71,8%), còn 11 tổ chức cơ sở đảng (28,2%) cần tiếp tục củng cố.

Ngoài ra, công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến 30/11/2022, toàn Thành phố có 177.379 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá. Tỷ lệ đánh giá hàng tháng trên phần mềm đạt 95,68%. Đồng thời, đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn và cơ bản hoàn thành công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đến 30/9/2022, đã có 17.332/17.332 Chi bộ tổ chức Đại hội (đạt 100%).

Đáng chú ý, trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp tham mưu 5 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 15 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố về thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm; 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy là đơn vị đầu tiên thuộc khối cơ quan đảng, đoàn thể triển khai thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng với 3 chức danh theo Đề án 21 của Thành ủy…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND Thành phố; giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, mặc dù trong năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động, quyết liệt khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về các chương trình, nghị quyết, quy định trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các công việc thường xuyên khác.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố tập trung khắc phục, như công tác đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chương trình, nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy có mặt chưa được quyết liệt, kịp thời; một số nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu những giải pháp tích cực nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự gương mẫu, vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi còn để xảy ra vi phạm bị xử lý kỷ luật...

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh tinh thần chung là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 của Thành ủy. 

“Trước mắt, tôi đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. 

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy cần quan tâm, tập trung tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương và Thành ủy đã ban hành trong năm 2022 và những năm trước đó để sớm đưa các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Đặc biệt, tập trung tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế theo kế hoạch…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Triển khai vận hành 02 phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, mong muốn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.


Nguồn:https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2854980/tiep-tuc-tham-muu-sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gon-hieu-luc-hieu-qua.html;jsessionid=+yqCqqyvSGG4GdBx5J9UnfOT.app2?fbclid=IwAR2m4Q18DeHWZstzVSeX-NCRvW0ngqK-FQ6EQK1ftd1BbIT2JlFhrtA7uw0 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội