A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHNN và Quyết định số 99/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Cụ thể, tại Quyết định số 109/QĐ-NHNN các thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

“Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp”.

“Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng”.

“Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế”.

“Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ”.

“Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ”.

“Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài”.

“Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ”.

“Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng”.

“Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng”.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên được thực hiện theo quy định của Thông tư số 24/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Quyết định 109/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 của Thống đốc NHNN về việc công bổ thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN Việt Nam.

Tại Quyết định số 99/QĐ-NHNN, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam, gồm:

“Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước”.

“Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế”.

“Thủ tục cho phép thực hiện có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế”.

“Thủ tục cho phép gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế”.

“Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia”.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 99/QĐ-NHNN được thực hiện theo quy định của Thông tư số 23/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.

Quyết định số 99/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội