A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Vĩnh Tường: Nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) có kế hoạch xây dựng 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụ thể, năm 2022, huyện Vĩnh Tường có kế hoạch xây dựng 3 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Tân Phú, Bình Dương, Cao Đại và xã nông thôn mới kiểu mẫu là Ngũ Kiên.

Huyện Vĩnh Tường: Nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới
Huyện Vĩnh Tường nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, đến tháng 10/2022, tiến độ thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại 3 xã Tân Phú, Bình Dương, Cao Đại như sau: Xã Tân Phú, đạt 11/19 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành, như: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, giáo dục, văn hóa, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất, môi trường.

Trong khi đó, xã Bình Dương đạt 7/19 tiêu chí, có 12 tiêu chí chưa hoàn thành và xã Cao Đại đạt 12/19 tiêu chí, có 7 tiêu chí chưa hoàn thành. Theo quan sát, những tiêu chí mà 3 xã đều chưa hoàn thành đều liên quan đến vấn đề quy hoạch, giao thông, giáo dục, tổ chức sản xuất, môi trường…

Trong khi đó, đối với nội dung xã Ngũ Kiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, xã Ngũ Kiên mới đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành gồm: Quy hoạch; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; tổ chức sản xuất; y tế; hành chính công; tiếp cận pháp luật; môi trường; chất lượng và môi trường sống.

Nói về những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, đại diện UBND huyện Vĩnh Tường cho rằng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 của UBND tỉnh về quy định cụ thể một số tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã thông minh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Huyện Vĩnh Tường: Nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới
UBND huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025

Bên cạnh đó, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao vẫn còn những bất cập, ví dụ như Tiêu chí Môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Việc phân loại rác thải tại nguồn, sau đó vẫn trở ra bãi tập kết tập trung, chưa có biện pháp xử lý theo quy định…

Về Tiêu chí chất lượng môi trường sống trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Chỉ tiêu: 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt ≥ 65%. Hiện nay một số xã trên địa bàn chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đặc biệt là xã Bình Dương đang thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. Nội dung này cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cần có thời gian để triển khai thực hiện.

Về tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Thôn thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu yêu cầu không còn hộ nghèo. Tuy nhiên thực tế một số hộ nghèo thuộc trường hợp gia đình neo đơn, hoàn cảnh mà không có khả năng thoát nghèo nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện. Tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí cụ thể cho các hạng mục, công trình đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, trong thời gian từ nay đến cuối năm, UBND huyện Vĩnh Tường đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ như sau: Chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện tăng cường đi cơ sở, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để cùng với địa phương đề ra các giải pháp quyết liệt thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí; hướng dẫn các xã, các thôn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí, đồng thời hoàn thành hồ sơ chứng minh tiêu chí đã hoàn thành.

Cùng với đó, giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc để tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn kiểu mẫu năm 2022.

Tổ chức hội nghị hàng tháng với các cơ quan phụ trách tiêu chí, UBND các xã để nắm bắt kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện; từ đó đưa ra những biện pháp thực hiện từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo. Hướng dẫn các thôn đạt các tiêu chí hoàn thiện hồ sơ để huyện tổ chức thẩm định, công nhận theo kế hoạch.

Để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương, UBND huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội