Thể lệ cuộc thi viết Về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Thể lệ cuộc thi viết Về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Để góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân; chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được ...