Về Rừng Bần để nghe chim hót

Về Rừng Bần để nghe chim hót

Tưởng như Rừng Bần - Tràm Chim là câu chuyện của miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nhà “Vinh học” Phạm Xuân Cần lại đang mời du khách đến Hưng Hòa (Vinh) khám phá.