Đo đếm sức khỏe thực sự của ngân hàng

Đo đếm sức khỏe thực sự của ngân hàng

Cần phải đặt con số lợi nhuận trong bối cảnh trích lập dự phòng để "đo đếm" sức khoẻ thực sự của khu vực ngân hàng, nhất là khi những nghi ngại về dòng tiền trên thị trường bất động sản và chứng khoán gia tăng...
Lãi suất huy động và cho vay sẽ còn giảm

Lãi suất huy động và cho vay sẽ còn giảm

Để đối phó với dịch bệnh, NHNN đã có 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay, tiền gửi ngắn hạn trong năm 2020 nhưng không bơm tiền thêm trên thị trường mở. Lượng tiền bơm ra thị trường trong năm 2020 chủ yếu thông qua giao dịch mua vào ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Sang ...