Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021: Lợi cho dân, tiện cho quản lý

Bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021: Lợi cho dân, tiện cho quản lý

Bộ Công an vừa ra văn bản giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021. Theo đó, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng, hoàn thiện vào tháng 7 tới đây sẽ giúp các cơ quan giải quyết nhiều loại thủ tục không cần sổ ...
Khẩn trương rà soát quy định để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Cư trú

Khẩn trương rà soát quy định để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Cư trú

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Cư trú, trong đó đề ra yêu cầu tuyên truyền Luật rộng rãi, tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú; tổ chức quán triệt Luật Cư trú cho cơ ...