Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước

Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước

Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  
Quy định thiếu khả thi

Quy định thiếu khả thi

Theo báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình mới được Bộ VHTT&DL công bố, số vụ bạo lực gia đình đã giảm dần qua các năm: Năm 2009 là 53.206 vụ, giảm xuống còn 20.108 vụ trong năm 2015 và chỉ còn 8.176 vụ trong năm 2019.
Quy hoạch xây dựng: Tạo lập đô thị văn minh

Quy hoạch xây dựng: Tạo lập đô thị văn minh

Sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính, để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, UBND TP Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt các quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng tốc độ phát triển, cần có cơ chế đặc thù để tháo gỡ các ...
Áp dụng quy chuẩn mới về an toàn cháy cho công trình, nhà ở

Áp dụng quy chuẩn mới về an toàn cháy cho công trình, nhà ở

Trên thực tế, không ít chủ đầu tư hiện nay trong quá trình thiết kế, thi công đã không chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, không thực hiện nghiêm các quy trình PCCC theo các quy chuẩn hiện hành, gây không ít khó khăn cho việc bổ sung, hoàn chỉnh, thực hiện công tác PCCC tại các công trình ...