A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Cần sự đồng lòng của đồng bào, cử tri cả nước

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm, khẩn trương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chiến lược, các biện pháp phòng chống dịch triển khai thời gian qua được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Chiến lược, các biện pháp phòng chống dịch triển khai thời gian qua được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm, khẩn trương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân trân trọng, đánh giá cao các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị toàn quốc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của người đứng đầu Đảng đối với hệ thống chính trị và nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ trương về phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chưa sát với tình hình, yêu cầu thực tế; ý thức tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, nắm nội dung chưa chắc. Việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết nhìn chung còn chậm, có nơi còn rập khuôn theo lối cũ, thiếu cụ thể. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn là khâu yếu ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đột phá vì lợi ích chung, nhất là có tình trạng một số người đứng đầu sợ trách nhiệm, sợ phê bình nên chưa quyết liệt trong triển khai công việc.

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cử tri và nhân dân lo lắng những tác động tiêu cực, lâu dài của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm 2022 và 5 năm 2021-2025 mà Nghị quyết đã đặt ra.

Chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch cơ bản phù hợp

Về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, theo báo cáo, cử tri và nhân dân đánh giá, chiến lược và các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai trong thời gian qua cơ bản là phù hợp, đạt được kết quả quan trọng với những quyết sách nhanh, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nỗ lực cao độ trong công tác ngoại giao vaccine, trong một thời gian ngắn đưa về nước được một lượng vaccine lớn để tiêm miễn phí cho nhân dân, là một kỳ tích, một bước đột phá cực kỳ quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch. MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Với những nỗ lực đó, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP để thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh ở các địa phương.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đến thời điểm này, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. “Đồng bào, cử tri cả nước, MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã đưa ra các quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, kịp thời vào thời khắc cam go, khốc liệt, “sinh - tử” của cuộc chiến chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. “Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị đồng bào, cử tri cả nước tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi thiết tha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; đồng lòng, chung sức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thương hiệu Việt
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ