Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thị giá 4.300 đồng/cp, PV Trans Oil (PDV) chào bán 6,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Trong đó PDV chào bán 36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 3 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức.