Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đà Nẵng muốn làm dự án tàu điện 14.000 tỷ kết nối Hội An
Trong số 7 dự án chiến lược mà Đà Nẵng kêu gọi đầu tư, có dự án đáng chú ý là xây dựng tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng với thành phố Hội An (Quảng Nam) ...