Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quý 1 lỗ 30 tỷ đồng, Vinasun (VNS) đã lỗ 5 quý liên tiếp
Sau khi lỗ lớn trong năm 2020, Vinasun (VNS) đặt mục tiêu giảm lỗ xuống còn 79 tỷ đồng trong năm 2021.
Vinasun lỗ 67 tỷ đồng trong quý 2/2021, đánh dấu chuỗi 6 quý thua lỗ liên tiếp
Luỹ kế 6 tháng đầu năm Vinasun báo lỗ 97 tỷ đồng trong khi mục tiêu lỗ cả năm 2021 chỉ là 79 tỷ đồng.
Sau 2 năm lỗ lớn, Vinasun (VNS) bổ nhiệm tân Tổng giám đốc trong bối cảnh “bằng mọi giá phải có lãi”
Sau 2 năm lỗ liên tiếp, nhằm tránh án huỷ niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, việc thay tổng giám đốc được Vinasun quyết định trong ...