A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư pháp: Kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Lãnh đạo Bộ Tư pháp mới đây đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020.

Bộ Tư pháp: Kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 35 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đoàn Kiểm tra sẽ do Thứ trưởng phụ trách công tác văn phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại 2 đơn vị là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Cục Con nuôi.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ trong quý tiếp theo năm 2020 và các năm tiếp theo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thương hiệu Việt
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Khuyến mại